+47 9704 0588 -

Takstmann Ståle Frosterød er født i 1972, og har bakgrunn som byggmester.

Han har ca. 20 års erfaring fra en lokal anerkjent byggmesterbedrift i Moss. Der hadde han i mange år stilling som formann, med ansvar for kalkulasjon og oppfølging av totalentrepriser av store og små prosjekter.

Frosterød har gjennomført takstutdanningen i Norsk takst, og har godkjent eksamen Veritas DNV-GL.

Ståle Frosterød har drevet takstmannsvirksomhet i Mosseregionen siden 2009, og gjennomfører årlig ca. 400 takstoppdrag av ulik karakter.

Han utfører:

  • Verdi- og lånetakst
  • Tilstandsrapport og boligsalgsrapport
  • Forhåndstakst og byggelånsoppfølging
  • Seksjonering og reseksjonering
  • Bistand ved reklamasjon og tvistesaker
  • Energimerking og radonmålinger

Foruten ovennevnte har han også vært engasjert i klagebehandling for eiendomsskatt, bistand til namsmyndigheter ved tvangsauksjoner, samt vært fagdommer i flere sivile rettssaker.

Byggmester Ståle Frosterød er medlem i Norsk takst og driver virksomhet som takstmann.

Takstmenn i Norsk takst er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. En takst vil nesten alltid høre med ved kjøp og salg, men bestilles også jevnlig ved andre former for eierskifte og ved finansiering

Ståle Frosterød har følgende sertifisering i Norsk takst:
-Bolig verdi
-Bolig tilstand
-TEGoVA Residential Valuer (TRV) - Dette er den fremste godkjenning for verdivurdering av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap.)

Takstmenn sertifisert i Norsk takst har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Norsk takst er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli sertifisert, og som stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

Som fagperson har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens vurdering.

FROSTERØD TAKST AS

Telefon:  970 40 588
E-post:  
Postadresse: Nordre Elvegate 21, 1597 Moss