Kontakt

Besøksadresse

Kongensgate 28, 1530 Moss (2.etg)
Postadresse: Nordre Elvegt. 21, 1597 Moss
Telefon: 970 40588
E-post: staale@takstmannen.no

 

Bakgrunn

Ståle Frosterød er født i 1972, og har bakgrunn som byggmester. Jeg har ca. 20 års erfaring fra en lokal anerkjent byggmesterbedrift i Moss. Der har jeg i mange år har hatt stilling som formann, med ansvar for kalkulasjon og oppfølging av totalentrepriser av store og små prosjekter.

Har også privat erfaring med kjøp, og utleie av eiendommer med bolig og næring fra ca. 1994.