Linker

Norges Takseringsforbund:

www.ntf.no

Huseiernes Landsforening:

http://forbrukerportalen.no/Organisasjoner/1021552281.34

Taksering av fritidsbåter:

www.hvitstentakst.no

Trenger du bistand til taksering av landbrukseiendommer, send en mail til følgende adresse:

ostfold-n@huseierne.no