Boligrapporter

Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte, har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter tilstandsrapport. Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle tilstandsrapporten og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen.

Jeg tilbyr pr. i dag følgende rapporttyper:

For nærmere beskrivelse av overnevnte rapporttyper, se: www.ntf.no/Bolig.aspx


De ulike boformene

Selveier
Du har full eierrett, og vanligvis kan du kjøpe, selge, leie ut eller belåne boligen fritt. Eierskapet dokumenteres gjennom et skjøte som tinglyses i grunnboken – et offentlig register over fast eiendom i Norge.

Borettslagsleilighet/andelsleilighet
Boligmassen eies av borettslaget og borettslagets eiendom har et eget grunnboksblad i grunnboken. Det kan være leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger eller fritidsboliger. Du blir andelseier i borettslaget ved å kjøpe en andel med et tilknyttet borettsinnskudd. Når du kjøper en borettslagsbolig må du forholde deg til borettslagets vedtekter og husordensregler. Boligens verdi er summen av kontantbeløpet og andel av fellesgjeld. Det er viktig å sjekke borettslagets økonomi. Be om å få utlevert årsberetning med regnskap og budsjett for inneværende år før du inngir bud.


Aksjeleilighet
I stedet for å kjøpe en andel, kjøper du en aksje med tilknyttet leierett til en bestemt bolig. Du blir medeier (aksjonær) i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Som regel kan aksjene med tilhørende leierett til boligen selges fritt for markedspris. Det kan imidlertid være avtalte former for forkjøpsrett. Be om kopi av de samme dokumentene som for borettslagsleiligheter. Det kan være knyttet fellesgjeld til en aksjeleilighet.


Arealbegreper

Bruksareal (BRA) og P-rom skal oppgis ved annonsering av boligen.


Bruksareal (BRA)
Bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom.

P-Rom
Bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

Følgende rom er P-ROM: Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

S-Rom
Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

Følgende rom er S-ROM: Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

Bruttoareal (BTA)
Bruttoarealet er arealet av hele boligen målt med ytterveggens utside. Bruttoarealet inkluderer boder og kjellerrom som ikke deles med andre boliger. Dersom boligen har vegger mot naboleilighetet eller fellesrom, måles bruttoarealet til midt i disse veggene. 

Bruksareal (BRA)
Arealet som ligger innenfor boligens yttervegger. Bruksarealet inkluderer alle rom i boligen, også boder og rom uten innredning. Men i motsetning til bruttoarealet måles bruksarealet mot innsiden av veggene. 

Generelt
For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus